Voordelen

 • Uw personeelskosten gaan sterk naar beneden.
 • Verbetering van uw liquiditeit door gespreide betalingen.
 • Als eenmanszaak en VOF beperkt u uw privé risico’s.
 • Bij geen bedrijfsopvolging een beperking van de transitievergoedingen.
 • Minder risico bij de Wetten DBA, WWZ, WAB en WKA.
 • U heeft minder (of geen) personeelsadministratie.
 • Contacten met de fiscus, de arbo-dienst en/of de sociale dienst onderhouden wij. 
 • Wij voeren de personeels- en salarisadministratie.
 • U heeft geen arbeidsrechtelijke zorgen/risico’s meer. Die nemen wij van u over; wij zijn de formele werkgever. U loopt geen risico’s meer ten aanzien van arbeidscontracten, loondoorbetaling, proeftijden, ziekte, WAO/WIA, etc.
 • U kunt bepalen welke contracten wij uw miniUitzendbureau® werknemers wilt aanbieden: onbepaalde tijd, bepaalde tijd, projectbasis, uurloon, etc.
 • Vrijwel iedere CAO kunnen wij toepassen. Of daar rekening meehouden.
 • NEN 4400 certificering mogelijk.
 • Externe accountantscontrole is door u onbeperkt toegestaan.
 
 
 

​Heeft u (straks) door de Wetten DBA, WWZ, WAB en WKA te veel zorgen en risico’s. Overweeg dan eens om een miniUitzendbureau® in te zetten. Voor een individuele medewerker of een groep medewerkers.

Adviesgesprek

Maak een afspraak met SZPN adviseur Rob Verburgh sr. op telefoonnummer 0299 - 405 825 (callcenter)