Lease Je Uitzendbureau

De Wet arbeidsmarkt in balans 2020

miniUitzendbureau - De Wet arbeidsmarkt in balans
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een reeks samenhangende maatregelen. Lease-je-uitzendbureau.nl zet de wijzigingen op een rij.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 van kracht en moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht is aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Lease-je-uitzendbureau zet alles voor je op een rij.

Wet arbeidsmarkt in balans, wat is dat?

Simpel gezegd, het kabinet is van mening dat de arbeidsmarkt uit balans is. 

Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met een pakket aan maatregelen die zijn neergelegd in de WAB. Deze nieuwe regels moeten het voor jou als werkgever aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen, maar dit zal gaan betekenen dat werknemers voor bepaalde tijd en uitzendkrachten duurder worden.

De formulering en doelstelling van het kabinet luidt dan ook: “Vaste arbeid minder vast maken en flexibele arbeid minder flexibel.

Wat staat er in de Wet arbeidsmarkt in balans?

De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen, namelijk: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Lease-je-uitzendbureau.nl zet de wijzigingen op een rij:

  1. Ontslagrecht aangepast

Een aantal maatregelen rond het ontslag moeten ervoor zorgen dat vast werk minder vast wordt.

  • Introductie cumulatiegrond

Er komen minder strenge voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst. Als je iemand wilde ontslaan, moest je voorheen volledig voldoen aan één van de acht gronden voor ontslag. Onder de WAB is ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond

Een voorbeeld: Neem een situatie waarin je een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren (een van de acht gronden voor ontslag), maar dit niet voldoende kunt aantonen, omdat je door omstandigheden geen compleet ontslagdossier hebt opgebouwd. En daarnaast is het zo, dat de verstandhouding tussen jou en je werknemer flink is verstoord. Beide omstandigheden bieden afzonderlijk misschien onvoldoende grond voor ontslag, maar in combinatie mogelijk wel.

  • Andere berekening transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag of gedwongen vertrek, ook tijdens zijn proeftijd.

Daar staat tegenover dat je nu een lagere transitievergoeding betaalt. Voor elk jaar dienstverband betaal je een 1/3 bruto maandsalaris – ook voor de jaren na tien jaar dienstverband. De periode voor de transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve jaren, maar berekend over de werkelijke contractduur.

Let op

Ben je een kleine werkgever, dan krijg je onder de WAB compensatie voor transitievergoedingen die je moet betalen als je je bedrijf beëindigt omdat je ziek bent of met pensioen gaat.

  1. Flexibele arbeid minder aantrekkelijk

De overheid wil flexibele arbeid minder flexibel en minder aantrekkelijk maken. Daartoe zijn de volgende maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) opgenomen.

  • Verruiming ketenregeling

Er is een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Voorheen mocht je een werknemer maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat is nu verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.

De verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten blijft in principe zes maanden.

In de verplichte cao voor jouw bedrijfstak kan worden afgesproken dat deze periode tot drie maanden wordt verkort. Maar dit mag alleen als sprake is van seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht. Dit is bijvoorbeeld het geval in de horeca-cao.

  • Andere regels oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept.

Doe je dat niet, dan heeft hij het recht het werk te weigeren. En zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.

Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever bovendien verplicht om de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Had je een oproepkracht bijvoorbeeld ingehuurd voor 20 uur per week, maar heeft hij een jaar lang gemiddeld 28 uur per week gewerkt, dan moet je hem een contract voor 28 uur bieden. Doe je dat niet, dan nog heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

  • Andere status payrollers

Payrollers hadden voorheen nog dezelfde, lichtere arbeidsrechtelijke regels als uitzendkrachten. Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) krijgen payrollers die bij jou werken dezelfde status als je eigen vaste werknemers. Jij betaalt dus meer voor de arbeid van payrollers.

De gelijkheid tussen payrollers en eigen medewerkers betreft zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus niet alleen het salaris en vakantiegeld, maar ook de prestatiebeloning of dertiende maand en de vakantiedagen, enzovoort. Alleen voor zijn pensioen valt een payroller onder de eigen regeling van het payrollbedrijf.

  1. Nieuwe indeling WW-premie

Voor elke werknemer die je in vaste dienst neemt, krijg je in de toekomst een bonus van de overheid. Als werkgever ga je namelijk een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

De WW-premie wordt nu gedifferentieerd naar de aard van het contract. Voorheen was die premie nog afhankelijk van de sector waartoe je bedrijf behoort.

 

Tot slot

Lease-je-uitzendbureau.nl zorgt ervoor dat u als ondernemer optimaal profiteert van de WAB, zodat u optimaal kunt ondernemen. Wat zijn de voordelen van een miniUitzendbureau? Je leest het hier
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Nieuwsgierig geworden?

Bent u voor uw onderneming op zoek naar een oplossing om kosten te besparen bij het inhuren van extra personeel?

Bent U benieuwd of dit concept voor u voordelen kan hebben en kosten kan besparen?

Lees meer over de voordelen op onze website, of neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Misschien ook interessant

miniUitzendbureau - belangrijkste 8 gebeurtenissen
Algemeen

Belangrijkste 8 gebeurtenissen

miniUitzendbureau nieuwsoverzicht van belangrijkste 8 gebeurtenissen met betrekking tot de huidige Coronacrisis van de afgelopen dagen voor ondernemers dinsdag 26 mei 2020.