Lease Je Uitzendbureau

De Commissie Regulering van Werk

miniUitzendbureau - Commissie Regulering van Werk
De Commissie Regulering van Werk heeft haar eindrapport gepresenteerd met vijf aanbevelingen. De gevolgen voor #ondernemers? #miniUitzendbureau zet ze op een rij.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

De Commissie Regulering van Werk heeft eindelijk op 23 januari haar eindrapport gepresenteerd.

In dit rapport zet de Commissie uiteen dat werk essentieel is voor onze economische welvaart, ons sociale welbevinden en maatschappelijke samenhang. De Commissie stelt terecht vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020.

De belangrijkste aanbeveling is dan ook dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan van iedere individuele werknemer. Alleen op deze manier worden de waarden van werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst volgens de Commissie.

Gelukkig zijn deze punten herkenbare obstakels waar MKB-ondernemers dagelijks tegenaan lopen, want  Nederlandse ondernemers zijn zich er dagelijks van bewust, dat de wereld van werk volop in beweging is door technologische, economische, demografische ontwikkelingen. Zeker de komende decennia zal het werk blijven veranderen en de eisen die daaraan worden gesteld.

De vaststelling dat de huidige regels omtrent werk tekort schieten is terecht. De Commissie komt dan ook tot 4 uitgangspunten voor het ontwerp van nieuwe regels, namelijk: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.

Maar wat zijn hieromtrent de aanbevelingen? En wat betekent dit voor de ondernemers van Nederland?

Vijf aanbevelingen van de Commissie

De Commissie heeft vijf aanbevelingen geformuleerd om tot meer toekomstgerichte regels te komen in ons land:

1. Bevorder interne wendbaarheid , rem externe flexibiliteit af.

Dus meer ruimte voor werkgevers om functie, arbeidsplaats en werktijden in arbeidsovereenkomsten aan te passen. Het aantrekkelijker maken van het werkgeverschap door de ontslagbescherming aan te passen en de verplichtingen voor de werkgever rondom loondoorbetaling bij ziekte te verkorten tot een jaar. Verder worden flexibele contracten niet langer aangemoedigd.

2. Creëer een overzichtelijk stelsel van contractvormen.

Commissie wilt komen tot een overzichtelijk stelsel van regels rond werk. Er komen dus drie soorten werkenden: werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd; zelfstandigen, en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten dat niet is te voorzien naar tijd en omvang.

3. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren.

Op dit onderdeel kan Nederland zich op lange termijn zeer sterk profileren en onderscheiden. De Commissie stelt namelijk voor dat elke burger bij geboorte een individueel leer-en ontwikkelbudget krijgt dat beschikbaar is voor het verwerven van noodzakelijke kennis -en vaardigheden om duurzaam inzetbaar te blijven. Zelfs loopbaanbegeleiding vanuit loopbaanwinkels voor iedere werkende.

4. Zorg voor een gelijke fiscale behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.

Alle werkenden krijgen bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Verplichte aanvullende verzekeringen voor werknemers blijven bestaan.

5. Iedereen spant zich in om aan werk te komen en te blijven.

Indien nodig helpt de overheid daarbij. Individuele begeleiding wordt geïntensiveerd. Loopbaanwinkels zullen mensen hierbij helpen. De rol die ondernemers in dit onderdeel zullen of kunnen gaan spelen is nog onduidelijk.  Wij hopen dat de Commissie hierover meer over zal uitweiden in de komende maanden.

Conclusie:

Het is duidelijk dat de aanbevelingen van de Commissie voor een herontwerp voor de regels rondom werk nog verder uitgewerkt moeten worden. Het is ook duidelijk dat de Commissie het belangrijk vindt om alle partijen op de arbeidsmarkt te betrekken.

Voor ondernemers in Nederland zijn de uitgangspunten van de Commissie zeer positief te noemen, vooral  omdat ondernemers gebaat zijn bij een evenwichtig klimaat waarin werknemers voldoende gemotiveerd zijn.

Even belangrijk is het ook, dat deze werknemers de juiste vaardigheden bezitten op het gebied van hard- en softskills om de technologische uitdagingen van de komende decennia met de juiste kwaliteiten tegemoet te treden. Waarbij het van belang is dat deze grote verantwoordelijkheid niet enkel op de schouders van de Nederlandse ondernemer komt te rusten zoals in het verleden vaak het geval was.

Wij zien dan ook de positieve ontwikkelingen op grond van deze uitgangspunten en wachten verder geduldig af.

Tot slot

Bent u op zoek naar een creatieve oplossing als het aankomt op flexibele medewerkers, ZZP-ers en payrolmedewerkers in de vorm van een miniUitzendbuerau.
Lease-je-uitzendbureau.nl zorgt ervoor dat u als ondernemer optimaal profiteert van de WAB, zodat u optimaal kunt ondernemen. Wat zijn de voordelen van een miniUitzendbureau? Je leest het hier
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Nieuwsgierig geworden?

Bent u voor uw onderneming op zoek naar een oplossing om kosten te besparen bij het inhuren van extra personeel?

Bent U benieuwd of dit concept voor u voordelen kan hebben en kosten kan besparen?

Lees meer over de voordelen op onze website, of neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Misschien ook interessant

miniUitzendbureau - belangrijkste 8 gebeurtenissen
Algemeen

Belangrijkste 8 gebeurtenissen

miniUitzendbureau nieuwsoverzicht van belangrijkste 8 gebeurtenissen met betrekking tot de huidige Coronacrisis van de afgelopen dagen voor ondernemers dinsdag 26 mei 2020.