Lease Je Uitzendbureau

De 8 belangrijkste WAB-actiepunten voor werkgevers

miniUitzendbureau - belangrijkste WAB actiepunten
Op 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (#WAB) in werking getreden. Lease-je-uitzendbureau zet de belangrijkste actiepunten voor #werkgevers op een rij.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Op 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Zoals Lease-je-uitzendbureau.nl in eerdere bijdragen heeft beschreven, heeft dit stevige implicaties voor arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht en transitievergoedingen. 

Maar welke stappen moet je als ondernemer zetten om WAB-proof te kunnen opereren?

8 Actiepunten

Lease-je-uitzendbureau zet de belangrijkste actiepunten op een rij:

1. Kopie schriftelijke arbeidsovereenkomst in administratie

Het eerste actiepunt heeft invloed op de administratie. Vanaf 1 januari 2020 moet u en uw klanten van alle medewerkers verplicht een kopie van een schriftelijke arbeidsovereenkomst opnemen in de administratie. Van veel oudere werknemers ontbreekt deze nog wel eens. Ga dus na of u van al uw medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de administratie heeft. Is die er niet, dan moet u alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst vastleggen met uw medewerker. Op deze manier kunnen de bevoegde instanties (UWV en Belastingdienst) controleren om welk type contract het gaat. Zo zorgt u ervoor dat u voor werknemers met een onbepaalde tijd contract en vaste uren vanaf 2020 de ‘lagere’ WW-premie blijft betalen.

2. Vermeldingen op de loonstrook en in loonaangifte

Zorg ervoor dat vanaf 1 januari 2020 op iedere loonstrook en in de loonaangifte wordt vermeld of het een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft, of het tevens een oproepovereenkomst betreft en of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is: dus voor bepaalde of onbepaalde tijd, oproepovereenkomst, etc. Dit is van belang voor de lagere WW-premie.

3. Check welke bepaalde tijd contracten onder de verruimde ketenregeling vallen

Vanaf 1 januari 2020 wordt de ketenregeling verruimd van 24 maanden naar 36 maanden. U mag nog steeds binnen die termijn 3 tijdelijke contracten aanbieden. Daarna wordt het – wanneer u het dienstverband laat doorlopen – automatisch een contract voor onbepaalde tijd. 

Als het goed is heeft u al duidelijk in kaart laten brengen welke tijdelijke contracten vanaf 2020 nog konden worden verlengd onder de nieuwe ketenregeling en welke contracten vanaf dit moment in 2020 van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd zullen worden.
N.B. De verruimde ketenregeling geldt niet als er in de CAO een afwijkende ketenregeling is afgesproken die ook ná 1 januari 2020 doorloopt.

 

4. Wees alert op de gewijzigde ontslagregeling en berekening van de transitievergoeding

Het wordt onder de WAB gemakkelijker om iemand te ontslaan op persoonlijke gronden. Vanaf 1 januari 2020 kunt u kunt een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter namelijk baseren op meerdere gronden (de zogenaamde ‘i-grond’ of ‘cumulatiegrond’). Check daarom bij een arbeidsrechtjurist hoe uw ontslagdossiers ervoor staan en of een ontslag in 2020 mogelijk wordt en wat u daarvoor moet gaan betalen.

Ontslag in 2020 betekent immers dat u een transitievergoeding verschuldigd bent. Dat geldt ook als de werknemer korter dan 2 jaar in dienst is en waarmee u het contract niet verlengd. De wet maakt daarin geen onderscheid meer. De transitievergoeding zelf wordt wel lager, vooral voor oudere werknemers en voor werknemers met een lang dienstverband. Indien u dergelijke werknemers wenst te ontslaan dan is het beter om daarmee te wachten tot in 2020.

5. Zet flexibele contracten om naar vaste contracten voor onbepaalde tijd om hogere WW-premie te voorkomen

Vanaf 1 januari gaan alle werkgevers voor tijdelijke contracten en voor oproepcontracten (zoals nul-uren en min-max) 5 procentpunt WW-premie betalen bovenop een landelijk vastgesteld basispercentage. Het basispercentage zal naar verwachting 2,94% bedragen. Het hoge percentage komt dus uit of 7,94%. Hoeveel u exact meer gaat betalen, is afhankelijk van hoeveel premie u reeds betaalde. Dat hoeft dus niet standaard 5% te bedragen maar kan ook minder zijn.

In de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf wordt al gebruik gemaakt van een lage en hoge sector premie vanwege het seizoenswerk, afhankelijk van de duur van het arbeidscontract. Hier zal het effect van deze maatregel dus minder ingrijpend zijn. Verder wordt er een uitzondering gemaakt voor werknemers onder de 21 jaar die minder dan 48 uur per 4 weken werken.

In elk geval is het wel verstandig om kritisch te gaan kijken of de hogere WW-kosten opwegen tegen de flexibiliteit die zulke contracten bieden. Heeft u die flexibiliteit wel nodig? Of is inmiddels de werknemer al feitelijk op vaste tijden voor een vast aantal uren aan het werk, maar heeft deze nog steeds een nul-urencontract? Dan is het beter om de contracten daarop aan te passen om te voorkomen dat u de hogere WW-premie moet betalen.

6. Inventariseer wie echte oproepkrachten zijn zodat u tijdig de nieuwe regels kunt naleven

Werkt u met oproepcontracten, zoals nulurencontracten en een min-max contracten? Controleer dan ook hier of de contracten nog overeenstemmen met de werkelijke situatie. Vooral omdat oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 veel beter beschermd zijn door nieuwe wettelijke regels. De oproepovereenkomst is dan een wettelijk geregelde variant van de arbeidsovereenkomst.

Deadline 1 februari 2020
Een van die regels legt de werkgever op om telkens na 12 maanden aan de oproepkracht een aanbod te doen van een vaste urenomvang gebaseerd op het gemiddelde aantal uren per week van de afgelopen 12 maanden. Deze regeling heeft onmiddellijke werking op 1 januari 2020. Dat betekent dat u de oproepkrachten die op 1 januari 2020 reeds 12 maanden of langer in dienst zijn, uiterlijk 1 februari 2020 een aanbod moet doen.
De werknemer kan het aanbod accepteren of weigeren indien hij liever als flexibele kracht wil blijven werken. Uiteraard kunt u ook in overleg tot een ander aantal vaste uren komen dan aangeboden. Let wel: u moet het aanbod altijd schriftelijk doen. Zorg dat de werknemer tekent voor ontvangst van het aanbod en neem een kopie daarvan op in uw administratie. Zo kunt u altijd bewijzen dat u een correct aanbod heeft gedaan. Doet u geen aanbod, dan kan de werknemer een loonvordering instellen voor de vaste uren die niet zijn aangeboden. Dat is best een risico, want een loonvordering verjaart pas na 5 jaar en mogelijk komt er nog wettelijke verhoging en wettelijke rente overheen.

7. Oproepkrachten: controleer uw systeem voor oproepen of inroosteren

Verder moet u de nieuwe regel implementeren in uw roostersysteem dat een oproepkracht minimaal 4 dagen vóór de dienst moet worden opgeroepen of ingeroosterd. Neemt u die termijn niet in acht dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. Bovendien moet het oproepen of inroosteren schriftelijk gebeuren. Dit kan ook digitaal via e-mail of een roostersysteem.

Als u de dienst korter dan 4 dagen van tevoren wijzigt of annuleert, heeft uw werknemer bovendien recht op uitbetaling van de uren waarop hij stond ingeroosterd. Oproepen of wijzigen per telefoongesprek zijn af te raden. Een werknemer moet het rooster ook daadwerkelijk 4 dagen van tevoren kunnen inzien. De termijn van oproepen kan overigens worden verkort in een toepasselijke CAO.

N.B. Indien u het aantal werkuren per tijdseenheid heeft vastgesteld op 40 uur per week of 174 uur per maand, maar de werktijden telkens worden ingeroosterd dan valt de werknemer niet onder de definitie van een oproepkracht! Dan bent u nog steeds gebonden aan de Arbeidstijdenwet waarbij u minimaal 28 dagen van tevoren de werknemer moet informeren over het rooster en minimaal 24 uur van tevoren wijzigingen moet doorgeven.

8. Payrollmedewerkers: dezelfde arbeidsvoorwaarden als eigen werknemers

Het laatste actiepunt is van toepassing indien u werkt met payrollmedewerkers, Dan moeten deze werknemers vanaf 2020 dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers die officieel in dienst zijn bij uw bedrijf. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequate’ pensioenregeling. De kans is aanwezig dat u meer doorbelast krijgt van het payroll bedrijf voor dit type werknemers. Check daarom wat de plannen zijn van uw payroll dienstverlener en onderneem tijdig actie om verrassingen te voorkomen.

Tot slot

Dat zijn de 8 actiepunten, maar er is ook een andere oplossing mogelijk door middel van een miniUitzendbureau. Lease-je-uitzendbureau.nl zorgt ervoor dat u als ondernemer optimaal profiteert van de WAB, zodat u optimaal kunt ondernemen. Wat zijn de voordelen van een miniUitzendbureau? Je leest het hier
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Nieuwsgierig geworden?

Bent u voor uw onderneming op zoek naar een oplossing om kosten te besparen bij het inhuren van extra personeel?

Bent U benieuwd of dit concept voor u voordelen kan hebben en kosten kan besparen?

Lees meer over de voordelen op onze website, of neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Misschien ook interessant

miniUitzendbureau - belangrijkste 8 gebeurtenissen
Algemeen

Belangrijkste 8 gebeurtenissen

miniUitzendbureau nieuwsoverzicht van belangrijkste 8 gebeurtenissen met betrekking tot de huidige Coronacrisis van de afgelopen dagen voor ondernemers dinsdag 26 mei 2020.