Lease Je Uitzendbureau

12 belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen dagen voor ondernemers

miniUitzendbureau - 12 belangrijkste gebeurtenissen
Overzicht van de 12 belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen dagen voor ondernemers van de afgelopen dagen.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Naleving coronaprotocol in de bouw is nog onvoldoende

Voor de bouwsector is een protocol opgesteld om door te kunnen werken tijdens corona.

Uit een enquête van FNV blijkt dat veel werknemers zich niet aan de anderhalvemeter-regel kunnen houden.

Vooral bij kleinere bouwbedrijven is het moeilijk om de richtlijnen te volgen.

In een zwak en gewond Europa verliest Nederland grote voordelen

Andrea Perugini is ambassadeur in Nederland voor Italië

De verwoestende gevolgen van het coronavirus hebben de toekomst van de Europese samenwerking hoog op de agenda gezet. Zoals de Italiaanse premier Guiseppe Conte bij het uitbreken van de pandemie al aangaf, maken wij een historische crisis door, niet alleen in gezondheid, maar ook economisch en sociaal. Deze crisis kan alleen worden aangepakt met een krachtige en gecoördineerde reactie op Europees niveau, waarbij flexibiliteit en langetermijnvisie een rol spelen.

Wat betreft de EU-begroting leeft het idee dat Nederland meer bijdraagt dan de andere lidstaten. De directeur-generaal Begroting van de Europese Commissie, de Nederlander Gert-Jan Koopman, rekent voor dat van elke €100 die de Nederlanders verdienen er €9 uit de interne EU-markt komt, terwijl ze van die €100 een bedrag van €0,65 aan EU-contributie betalen. De verwachting is dat dit bedrag licht stijgt tot €0,80 als gevolg van de Brexit. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een ‘Nexit’ zou Nederland stoppen met het betalen van die €0,80, maar tegelijk de €9 uit de interne markt verliezen.

Ook leeft de populaire rekensom dat Nederland jaarlijks €8 mrd aan Brussel betaalt en €1 mrd aan subsidies ontvangt, waardoor het €7 mrd verliest. Peter van Bergeijk, hoogleraar internationale macro-economie aan de EUR, heeft deze rekensom in een kritisch perspectief geplaatst; deze gaat voorbij aan het feit dat de Nederlandse welvaart dankzij de interne markt jaarlijks met €25 tot €30 mrd toeneemt.

Daarnaast moet gewezen worden op de hoge particuliere schuld in Nederland, die in crisistijd minstens zo gevaarlijk kan zijn als een hoge overheidsschuld. Terwijl in Italië de verhouding tussen de particuliere schuld en het bbp 166% bedraagt, is die volgens Trading Economics in Nederland 299%. Dit betekent dat bij een recessie de Nederlandse huishoudens en bedrijven meer risico lopen op faillissement, met alle gevolgen voor de publieke sector.

De schuld van de Nederlandse huishoudens is de hoogste in het Oeso-gebied (250% van het bruto beschikbare inkomen), met een sleutelrol voor de vastgoedsector. De meeste Nederlandse huishoudens hebben hypotheken hoger dan de waarde van hun woning door de ‘huizengekte’ van de afgelopen jaren. Als een recessie de woningen in waarde doet dalen, worden zij ernstig benadeeld. De lokale bankensector heeft, in tegenstelling tot die van andere EU-landen, niet genoeg kapitaal om een huizencrisis het hoofd te bieden, met desastreuze gevolgen voor de gezondheid van de gehele economie.

Ollongren legt huurverhogingen in vrije sector aan banden

Minister stelt maximum aan huurverhogingen vrije sector voor komende drie jaar.

Plafond komt in plaats van de gevreesde ‘noodknop’ tot een percentage van de woz-waarde.

Gemeenten krijgen bevoegdheden om opkoop betaalbare woningen voor verhuur aan banden te leggen.

Verhuurders van vrijesectorwoningen kunnen niet meer naar eigen inzicht de huur verhogen. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren komt met een plafond op de jaarlijkse huurverhoging, van inflatie plus 2,5%-punt. De beperking maakt deel uit van een pakket maatregelen dat starters en middeninkomens meer kansen moet bieden op de overspannen woningmarkt.

Herstelpakket voor Europese economie van €500 mrd

In het kort

Frankrijk en Duitsland zijn het eens over een herstelpakket voor de Europese economie.

Ze willen dat de EU €500 mrd in een pakket steekt voor getroffen sectoren en regio’s.

De Europese Commissie zou dat geld op de kapitaalmarkt moeten lenen.

De parlementen van de EU-lidstaten moeten hiermee alle instemmen.

Dit hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron maandag gezegd, na afloop van een overleg bij een gezamenlijke persconferentie.

Volgens de twee regeringsleiders moet het geld vooral naar zwaar getroffen gebieden en bedrijfstakken vloeien. Het instrument hiervoor is de Europese meerjarenbegroting, die ze tijdelijk willen verhogen. De parlementen van de EU-lidstaten moeten hiermee alle instemmen. Gesteunde regio’s of sectoren hoeven niks terug te betalen.

Hogere compensatie voor vaste lasten bedrijven in nieuwe steunronde

Bedrijven krijgen ruimhartiger compensatie voor vaste lasten, zoals de huur.

Vergoeding kan oplopen tot maximaal €20.000 voor de maanden juni, juli en augustus.

Regeling moet bedrijven steunen die hard zijn geraakt door coronacrisis, zoals horeca. Deze bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis krijgen een ruimhartiger compensatie voor hun vaste lasten, zoals de huur. In de nieuwe steunronde voor het bedrijfsleven, die het kabinet vermoedelijk woensdag aankondigt, kan deze vergoeding oplopen tot maximaal €20.000 voor de maanden juni, juli en augustus. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het omzetverlies.

Dit melden Haagse ingewijden maandagavond aan het FD. In het eerste steunpakket, dat loopt tot 1 juni, konden ondernemers via de zogeheten TOGS-regeling eenmalig €4000 krijgen voor hun vaste lasten.

In de afgelopen weken pleitten werkgeversverenigingen en tal van politieke partijen al voor een ruimere compensatie van bedrijven in sectoren die voorlopig nog niet mogen heropenen, of slechts onder strenge voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportscholen, horeca en de reis- en evenementenbranche.

De regeling voor loonsubsidie (NOW) gaat het kabinet waarschijnlijk ook verlengen. Hierin krijgen bedrijven subsidie voor maximaal 90% van de loonsom. Wel veranderen de voorwaarden. Zo mogen bedrijven die loonsubsidie ontvangen dit jaar geen dividend of bonussen uitkeren. De boete op ontslag gaat van tafel. Wel krijgen vakbonden vermoedelijk een grotere rol bij ontslagprocedures.

Als geste naar de horecabranche, geldt voor bedrijven als referentiekader voor de loonsteun voortaan de maand maart in plaats van januari. Voor veel café-eigenaren en restauranthouders pakt dit gunstig uit omdat de wintermaanden traditioneel rustig zijn en zij dan minder personeel in dienst hebben.

In het tweede steunpakket gaat het kabinet ook strengere voorwaarden stellen aan de steun voor zelfstandigen, zoals het FD afgelopen vrijdag meldde. Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf juni geen coronasteun meer aanvragen. De invoering van de partnertoets is bedoeld om te garanderen dat alleen zzp’ers in ‘broodnood’ een beroep doen op de zzp-regeling.

Onderzoek naar klachteninstituut Kifid

Op verzoek van het ministerie van Financiën neemt SEO Economisch Onderzoek de dienstverlening van het Kifid onder de loep, het klachteninstituut voor de financiële sector.

Aangezwengeld door een reportage van consumentenprogramma Radar ontstond er begin dit jaar rumoer over de onafhankelijkheid van het klachtenbureau. Dit leidde onder meer tot Kamervragen. Het Kifid zou te veel op de hand zijn van banken en verzekeraars. Verder zou het instituut te traag werken en ook zou de klachtenprocedure juridisch te ingewikkeld zijn voor ’gewone’ consumenten.

Het Kifid deed vorig jaar uitspraak in bijna 1300 zaken. In slechts iets meer dan tweehonderd zaken kreeg de klager deels of geheel gelijk.

Het Kifid werd in 2007 opgericht om te dienen als toegankelijk contactpunt voor consumenten die bij hun bank, verzekeraar of beleggingsinstituut in juridisch getouwtrek verzandden of anderszins tegen een muur opliepen.

Al snel ontstond er kritiek op het feit dat het instituut financieel onderhouden werd door de financiële instellingen die het juist bij de les moest houden. In 2011 stelde toezichthouder AFM zelfs de legitimiteit van het Kifid ter discussie. Daarna heeft het instituut hervormingen doorgevoerd. Het stelde onder meer onafhankelijke personen aan in het bestuur.

Nederlandse filmindustrie geeft teken van leven

De Nederlandse filmindustrie gaat door een diep dal

Maar streamingdiensten beleven gouden tijden

Pathé Thuis helpt twee kleine Nederlandse producties aan geld en een podium

De Nederlandse filmindustrie verkeert in een diepe crisis. Het coronavirus maakt filmen zo goed als onmogelijk en de bioscopen zijn nog tot 1 juni dicht. Toch komt er vandaag voor het eerst weer een Nederlandse productie uit. Niet in de bioscoop, maar bij Pathé Thuis. De streamingdienst blijkt ook financier te zijn.

Pensioenpremie Unilever stijgt naar record van meer dan 50%

Door de lage rente stijgt pensioenpremie van Unilever van 39% naar 52% dit jaar.

Ook bij andere pensioenfondsen dreigen premiestijgingen, al zal de premie niet zo hoog worden als bij Unilever.

De angst voor een hogere premies of lagere uitkeringen is een van de redenen om in het pensioenakkoord de rol van de rente kleiner te maken.

Bij Unilever Nederland is de pensioenpremie dit jaar gestegen naar een record van ruim 52%. Dat blijkt uit stukken op de website van het Nederlandse pensioenfonds van Unilever. Pensioenpremies stijgen bij meer fondsen, maar de premie is bij Unilever uitzonderlijk hoog.

Ook bij andere pensioenfondsen zal de premie de komende jaren stijgen door de lage rente en lagere verwachte rendementen. Onder meer ABP, Zorg en Welzijn, de metaalfondsen, de bouw en grafische bedrijven hebben gewaarschuwd dat de premie waarschijnlijk omhoog moet, al zal het niet zo hoog worden als bij Unilever, of het beloofde pensioen omlaag. Hun premies liggen nu rond de 25%.

Ondanks de hoge premie, is zelfs bij Unilever pensioen niet helemaal zeker meer. Door de coronacrisis is de dekkingsgraad van het nieuwe fonds gezakt van 124% eind vorig jaar tot 104% eind maart. Zonder sterk herstel kan ook Unilever de pensioenen van dit fonds volgend jaar niet, of niet volledig, indexeren.

Gemeenten geven horeca en vermaak wél graag de ruimte

Cafés, restaurants en theaters die straks weer opengaan, moeten zich aan strenge voorwaarden houden. Met speciale initiatieven proberen ondernemers hun bewegingsvrijheid te vergroten. Over steun van de gemeenten hebben zij meestal geen klagen.

Horeca en theaters mogen straks weer open, maar kunnen door beperkte ruimte vaak geen kant op.

Ze proberen toch hun omzet te verhogen door op andere plekken terrassen of activiteiten te beginnen.

Gemeenten werken vaak mee, door soepel om te gaan met vergunningen of de bus te laten omrijden.

Ondernemer moet zwaarder worden belast, adviseren ambtenaren

Ambtenaren doen 169 suggesties aan de politiek voor een beter belastingstelsel.

Zij signaleren de noodzaak om inkomen uit arbeid minder te belasten en uit kapitaal meer.

Vergeleken met 2001 is de belastingdruk voor directeuren-grootaandeelhouder onevenredig veel gedaald.

Ondernemers die hun bedrijf runnen in een bv, kunnen hun borst nat maken. Als het aan ambtenaren van het ministerie van Financiën ligt gaan deze directeuren-eigenaar (dga’s) meer belasting betalen. Want inkomen uit vermogen wordt laag belast in Nederland. Verhoog de belasting voor iedereen behalve hardwerkende Nederlanders, luidt grof samengevat de aanbeveling die ambtenaren maandag uitbrachten in twaalf zwaarlijvige adviezen en een 108 pagina tellende ‘synthese’ met 169 ‘bouwstenen voor aanpassingen in het belastingstelsel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Medewerkers van Financiën die onderzoek deden naar zeven knelpunten in het belastingstelsel hebben €200 mrd gevonden. Dat kapitaal zit bij 400.000 Nederlanders die een belang van 5% of meer hebben in een vennootschap. Over de winst uit dit vermogen betalen de houders van een zogeheten aanmerkelijk belang, onder wie 260.000 dga’s, relatief weinig belasting in box 2, menen de ambtenaren.

Spaarders die te hoop lopen tegen de vermogensrendementsheffing zal het verbazen, maar de meeste aandacht in het rapport gaat uit naar de geringe belastingopbrengsten uit vermogen. Dat knelt des te meer, omdat de belasting uit arbeid door steeds minder werknemers in loondienst moet worden opgebracht. Dat komt door de vergrijzing en de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Een verschuiving van belasting op arbeid naar kapitaal moet uitkomst bieden.

Het zijn trouwens niet de spaarders die de ambtenaren op de korrel nemen. Voor box 3 sluiten zij zich aan bij het voorstel dat er ligt om spaarders te ontzien. Ook suggereren zij een progressief tarief, zodat belastingplichtigen met een klein vermogen minder hoeven te betalen. Opvallend afwezig is het idee om belasting te heffen over het werkelijk behaalde inkomen uit vermogen.

De gestaag dalende belastingdruk voor dga’s en andere bezitters van een aanmerkelijk belang is volgens de ambtenaren opvallend onder de radar gebleven. Box 2 laat volgens hen veel ruimte om belasting te ontwijken.

De suggestie om het lage tarief in de vennootschapsbelasting — dit jaar 16,5% tot €200.00 — af te schaffen roept ongetwijfeld veel verzet op, net als het idee om het tarief van box 2 te verhogen. De aanbevelingen om paal en perk te stellen aan de mogelijkheden om belastingbetaling eindeloos uit te stellen, sluiten het net rond de dga’s.

Coronacrisis zet banken op een tweesprong

De uitbraak van het coronavirus legt de zwakke punten van de Europese banken bloot. Zijn ze nu niet meer ‘too big to fail’, maar juist ‘too small to survive’ en staan we voor een grote fusiegolf? Of verschansen de banken zich achter de eigen grenzen?

Over een spoedige consolidatie van het Europese bankenlandschap wordt al jaren gespeculeerd.

Fusies en overnames komen echter niet of nauwelijks van de grond, zeker grensoverschrijdend gebeurt er niks. Stagnerende omzetgroei, almaar krimpende winstmarges, afkalvende marktaandelen aan fintechs en buitenlandse rivalen en aandeelhouders die de hoop op een ommekeer opgeven. Het beeld van de meeste banken in Europa was al niet best voordat het coronavirus toesloeg. En nu moeten ze vanuit die zwakke positie ook nog eens een economische vertraging van historische omvang zien door te komen.

Europa heeft te veel banken, stelt Ted Rudholm-Alfvin, partner van adviesbureau Oliver Wyman. Ze zijn te klein, missen schaalgrootte en zijn niet in staat de vaste kosten te reduceren, onder andere door het implementeren van regelgeving (zoals het antiwitwasbeleid). Geld om te investeren in broodnodige nieuwe technologieën blijft zo nauwelijks over.

De coronacrisis zal de boel echter op scherp zetten, klinkt het in de markt. Het kan twee kanten op.

5963

Aan de vooravond van de coronacrisis waren er in de Europese Unie 5963 banken operationeel, waarvan alleen al 1780 in Duitsland.

26%

Van de omzetten die banken op de Europese kapitaalmarkten realiseren is maar 26% toe te schrijven aan Europese banken, exclusief Britse en Zwitserse instellingen. Het Amerikaanse aandeel is 38%.

0,4

De gemiddelde beurswaarde als percentage van het gerapporteerde vermogen is bij Europese banken gezakt tot 0,40. Een ratio boven de 1 geldt als een indicator van een gezonde en winstgevende bank.

Mondiale schuldenlast stijgt in komende jaren met 30%

De wereldwijde schuldenberg zal in de komende jaren met bijna 30% toenemen tot $325.000 mrd in 2025. Dat verwacht het Institute of International Finance (IIF) nu overal in de wereld publieke en private partijen agressief geld lenen om de covid 19-pandemie het hoofd te bieden.

Volgens de instelling uit Washington, de lobbyclub van de grote financiële instellingen in de wereld, zullen China en de Verenigde Staten goed zijn voor drie kwart van de verwachte schuldaccumulatie. Alleen de Amerikaanse staatsschuld stijgt dit jaar al met 18 procentpunt naar 120% van het bruto binnenlands product, om vervolgens tot boven de 140% op te lopen in 2025. Het gaat daarbij om zowel federale schuld als die van staten en lokale overheden. Over de toenames in Europa geeft het IIF geen details.

Bron: Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei 2020 Financieel Dagblad

Nieuwsgierig geworden?

Bent u voor uw onderneming op zoek naar een oplossing om kosten te besparen bij het inhuren van extra personeel?

Bent U benieuwd of dit concept voor u voordelen kan hebben en kosten kan besparen?

Lees meer over de voordelen op onze website, of neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Misschien ook interessant

miniUitzendbureau - belangrijkste 8 gebeurtenissen
Algemeen

Belangrijkste 8 gebeurtenissen

miniUitzendbureau nieuwsoverzicht van belangrijkste 8 gebeurtenissen met betrekking tot de huidige Coronacrisis van de afgelopen dagen voor ondernemers dinsdag 26 mei 2020.