Home

adviesIeder bedrijf dat personeel nodig heeft, krijgt middels het miniUitzendbureau® concept zijn eigen persoonlijke uitzendbureau. Een forse besparing op uw personeelskosten als u op deze manier personeel inleent. En veilig.

Personeel zelf in loondienst nemen is vaak voordeliger dan via een uitzendbureau of payrollbureau inhuren, maar ook een stuk risicovoller. Denkt u maar aan het ziekteverzuim, het ontslagrecht en het eventueel ontbreken van voldoende opdrachten. En niet te vergeten de nadelen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Uitzendbureaus en payrollbureaus zijn urenfabrieken!

Uitzendbureaus en payrollbureaus zijn urenfabrieken : hoe meer uren de uitzendkracht bij uw bedrijf werkt, hoe groter hun winst en hoe hoger uw kosten.

Maar stelt u zich eens voor, dat u uw personeel in dienst heeft van een uitzend- of payrollbureau dat speciaal voor uw onderneming is opgericht, wat enkel en alleen met uw bedrijf zaken doet: een uitzendbureau dat geen winstmarge berekent over de gewerkte uren van uw personeel, maar een lager vast bedrag per maand. Een eigen miniUitzendbureau® dat uw personeelskosten verlaagt en de verantwoordelijkheden voor uw personeel overneemt.

Op basis van de verrichte werkzaamheden betaalt u een lager vast maandbedrag, ongeacht de hoogte van het salaris en de gewerkte uren, waardoor u doorgaans veel voordeliger uit bent dan bij een regulier uitzendbureau of payrollbureau. Voor dit bedrag wordt ook uw personeelsadministratie verzorgd.

Ook een miniUitzendbureau per individuele medewerker mogelijk

Een miniUitzendbureau kunnen we ook voor u opzetten voor één individuele medewerker of voor een collectief. Alles is bespreekbaar.

Inlenersbeloning

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU CAO en de NBBU CAO voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de CAO van de inlener worden betaald.

Dat betekent dat de kostprijs door de inlenersbeloning van een uitzendkracht minimaal zo hoog is als die van uw eigen personeel. De bureaumarge die een uitzendbureau boven op deze kostprijs zet, moet voldoende zijn om de kosten van hun eigen personeel (intercedenten en overig personeel) en overhead te kunnen dekken. En vergeet niet hun winst. Dat betaalt u.

Oplossing: bij een miniUitzendbureau® geen bureaumarge per uur, maar een lager vast bedrag per maand, ongeacht de gewerkte uren. Bij toename personeel, nemen uw kosten per uur af.

Uitzendkrachten

Heeft u regelmatig uitzendkrachten in dienst? Diverse mogelijkheden om in de uitzendsector bij CAO af te wijken van de termijn van 26 weken , worden beperkt tot nog maximaal 78 weken. Dat betekent dat uitzendkrachten na anderhalf jaar aanspraak maken op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

Oplossing: Een miniUitzendbureau® neemt desgewenst de medewerker (direct) in vaste dienst.

Transitievergoeding

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Oplossing: Een gewoon uitzendbureau of payrollbedrijf rekent de kosten hiervan aan u door, een miniUitzendbureau® doet dat niet.

Ketenbepaling 

Ook de ketenbepaling is aangepast, waardoor tijdelijke werknemers eerder een vast contract krijgen. Voorheen was het zo, dat een tijdelijke medewerker na drie jaar of na drie contracten een vast contract kreeg, als de verschillende tijdelijke contracten elkaar binnen drie maanden opvolgen. Nu is dat na een periode van twee jaar. En de opvolgingsperiode is zes maanden in plaats van drie maanden.

Oplossing: Een miniUitzendbureau® neemt desgewenst de medewerker (direct) in vaste dienst.

payrollHoe pakken wij dit aan?

Heel simpel! Wij richten voor u een uitleenbedrijf op. Indien gewenst met NEN 4400. Iedere klant (eenmanszaak, VOF, BV of project) krijgt zijn eigen miniUitzendbureau®, waarvoor wij de (loon)administratie voeren. Dit miniUitzendbureau® heeft maar één klant en dat bent u. Het is maatwerk.

Bedrijfsnaam

Het miniUitzendbureau® krijgt de bedrijfsnaam van uw keuze. Deze handelsnaam bepaalt mede of uw medewerker zich daar een uitzendkracht voelt of als eigen personeel. Heel belangrijk voor de betrokkenheid.

Wanneer is dit voor mij interessant?

Vanaf 1 medewerker (1 fte).

Het miniUitzendbureau® neemt uw (toekomstige) werknemers, uitzendkrachten en payrollmedewerkers voor uw organisatie in loondienst. Indien gewenst zelfs nog met een vast contract.

Nieuwsgierig? Lees dan verder…